Jumma Mubarak yw'r term sy'n Mwslimiaid yn defnyddio o amgylch y byd i gyfarch eu dilynwyr Mwslimaidd ar y chwe diwrnod yr wythnos o'r enw “Dydd Gwener”.

Dydd Gwener (Jumma Mubarak) yn ddiwrnod pwysig mewn crefydd Islamaidd ac mae ganddo archebion arbennig gan y Allah (Duw). Mae dau reswm am hyn; Mwslimiaid yn gweddïo y dydd Gwener weddi neu'r Jumma weddi bob wythnos a'r ail yn ôl hanes Islamaidd, bu llawer o ddigwyddiadau pwysig wedi cael eu digwydd ar y diwrnod hwn.

Jumma Mubarakah – Diwrnod bendithio Of Jumma

Yn ôl addysgu Proffwyd Muhammad (PBUH), Jumma yn ddiwrnod bendigedig. I ddathlu bendithion Juma, Mwslimiaid cyfarch ar y diwrnod hwn.

Gwledydd yn Middles hefyd yn cael eu gwyliau wythnosol ar ddydd Gwener yn lle Dydd Sul fel y gall y Mwslimiaid yn perfformio y weddi Jumma yn y mosg ac yn treulio eu hamser gyda theulu. Ni fydd galw ei fod yn ddiwrnod o lawenydd fod yn anghywir.

Jumma Mubarak ystyr

Mae'r diwrnod wedi ei bwysigrwydd ei hun mewn crefydd a hanes Islamaidd. Felly, gwybod am y diwrnod hwn yn bwysig, dyna pam rydym yn dod erthygl manwl hwn ar eich cyfer a fydd yn eich helpu i ddeall y gwir sy'n golygu o Jumma Mubarak, ei bendithion a'r hyn nad Allah a Proffwyd Muhammad (PBUH) ddweud am y diwrnod pwysig hwn.

Beth yw Jumma?

Jumma yn air Arabeg sy'n golygu “Dydd Gwener”. Tra Jumma yn air iaith Arabeg ond Mwslimiaid i gyd o amgylch y byd yn defnyddio'r un term ar Gwener, nid yw'n fater bod pa iaith maent yn ei dilyn.

Mae hyn oherwydd y dydd Gwener talwr sy'n enwi yn “Jumma Gweddi”. Ystyr llythrennol Dydd Gwener yn yr iaith Saesneg yw gynulleidfa.

Beth yw gweddi Jummah?

Fel y soniwyd uchod, Jumma yn ddiwrnod pwysig yn Islam oherwydd digwyddiadau hanesyddol a'r weddi arbennig. Gelwir y weddi arbennig yn Jummah gweddi.

Mae'r weddi wedi cael ei gynnig bob dydd Gwener yn hytrach na 2il weddi (Zuhr gweddi) prynhawn yn y mosg. yr amseriad Jumma gweddi Gallai fod yn wahanol ym mhob mosg sy'n dibynnu ar weddill y rhestr o'r mosgiau, ond fel arfer mae'n digwydd ar adeg y Zuhur weddi. proffwyd Muhammad (PBUH) Dywedodd:

 "Roedd y diwrnod gorau yng ngolwg Duw yw dydd Gwener, y diwrnod y gynulleidfa "

Mae'r Quran hefyd yn annog Mwslimiaid i ymweld â mosg ar Gwener gweddi:

"O chi sy'n credu! Pan fydd yr alwad i weddi yn cael ei gyhoeddi ar ddydd Gwener brysuro daer i goffadwriaeth Duw ac yn gadael o'r neilltu busnes. Sydd orau ar eich cyfer chi os ydych chi ond yn gwybod." (Quran 62:9)

Jumma weddi hefyd yn arbennig i Fwslimiaid oherwydd yn wahanol gweddïau eraill y dydd, Nid dim ond Azaan (Galw am weddi) a Salah ond hefyd y Imaams y mosgiau yn cyflwyno Khutbah arbennig (lleferydd) cyn y weddi Jummah

Jum'ah: Pwysigrwydd Of Gwener a Jumma gweddi

Ni allai'r gweddïo ar ddydd Gwener yn Islam yn cael ei gwblhau heb araith hon sydd wedi cael ei chyflwyno mewn iaith Arabeg yn unig.

Mewn llawer mwyafrif o wledydd Mwslimaidd, y Imaam y mosg hefyd yn darparu araith yn eu hiaith eu hunain yn ymwneud â'r Islam.

Pwrpas y araith hon yw gwybod y Mwslimiaid am addysgu mawr Proffwyd Muhammad (PBUH) ac atgoffa ei aberthu i'r Islam.

Nid yw'r traddodiad yn gyffredin iawn yn yr holl wledydd Moslemaidd, ond gwledydd fel Pacistan, India, Bangladesh, Yr Aifft a Saudi Arabia yn dilyn hyn.

Yw dydd Gwener yn ddiwrnod sanctaidd i Fwslimiaid?

Dydd Gwener yn cael ei ystyried y diwrnod sanctaidd i Fwslimiaid oherwydd ei bwysigrwydd a'r negeseuon sydd wedi eu cyflwyno gan y Proffwyd Muhammad (PBUH) ar gyfer y diwrnod i ddweud wrth ei bwysigrwydd.

Nid yw'r diwrnod wedi cael ei alw yn unig bendigedig ond hefyd fel dydd Eid (y ddiwrnod o ddathlu) gan y Proffwyd Muhammad (PBUH). Ond dyna y nid yn unig rhesymau dros alw Wener wrth sanctaidd.

Mae llawer o ddigwyddiadau pwysig a ddigwyddodd ar y diwrnod hwn oherwydd y Mwslimiaid ffoniwch y diwrnod Jummah (Jumu'ah)fel diwrnod sanctaidd. Mae'r digwyddiadau hyn yn cynnwys y digwyddiadau fel:

  • creu Allah Adam ar ddydd Gwener a anfonwyd at ei i'r Ddaear. Yn ôl ysgolheigion Islamaidd, mae hefyd yn ddiwrnod ei farwolaeth
  • Yn ôl yr addysgu Islamaidd, cafwyd yr awr pan fydd yr holl gweddïau y person wedi ei dderbyn gan Allah
  • Jumma wedi cael ei galw fel y meistr diwrnod o'r wythnos yn yr un modd ag y Ramadan wedi cael ei alw feistr o bob mis
  • ysgolheigion Islamaidd yn honni bod ar bob awr o'r dydd hwn, mae miloedd o eneidiau wedi cael eu rhyddhau o'r hellfire
  • Yn ôl Ibn Majah, y diwrnod hwn wedi cael ei alw fel mam y dyddiau lle Tirmidhi yn dweud bod pobl yn farw ar y diwrnod hwn yn cael ei hachub rhag y gosb y bedd
Beth ydych chi'n ei olygu wrth Jumma Mubarak?
Mae'r gwaith Mubarak yn cael neu Mabrouk yn fyd iaith Arabeg sy'n golygu wedi'i bendithio neu llongyfarchiadau. Yn y byd Mwslemaidd, y gair hwn wedi cael ei ddefnyddio i longyfarch digwyddiad neu ddiwrnod i Fwslimiaid eraill.

Manteision ddydd Juma

Felly, pan glywodd eich bod yn Fwslim yn ei ddweud Jumma Mubarak neu Jumma Marouk i dilynwr arall, mae hyn yn golygu ei fod yn cyfarch y bendithion y diwrnod arbennig i'w gilydd. Er bod y Mubarak a Mabrouk yn eiriau Arabeg ond mewn gwledydd Mwslimaidd nad ydynt yn Arabeg,

Mae'n well gan Fwslimiaid ddefnyddio'r gair hwn i gyfarch y bendithion o ddydd Gwener i gilydd yn hytrach na defnyddio'r gair o'u hieithoedd lleol neu genedlaethol eu hunain fel Urdu, hindi, Saesneg, a Twrcaidd etc.

Mae rhai pobl hefyd yn well gan ddefnyddio geiriau cysylltiedig eraill i gyfarch y bendithion sef dydd Gwener. Mae'r geiriau hyn yn cynnwys Jummah hapus, Jumma hapus, hapus Jumma Mubarak 2018, Juma Kareem a Gwener Mubarak ac ati.

Jumma Mubarak dau

Nid oes unrhyw dua i'r Jumma Mubarak sydd wedi cael ei gweld yn Quran a Hadees. Mae hyn yn golygu nad ydych yn ei wneud i gyfyngu eich hun i dua penodol yn unig ond gallwch weddïo unrhyw beth sy'n addas ar eich anghenion.

Os ydych yn Google y "Jumma Mubarak dau" byddwch yn dod o hyd i filoedd o wahanol Jumma Mubarak dua mewn gwahanol ieithoedd.

Gallwch fynd ag unrhyw un ohonynt yr ydych yn ei hoffi fwyaf yn lle cyfyngu eich hun gyda un penodol Jumma Mubarak dau, y Jumma Mubarak dau wedi cael ei ddefnyddio gan Fwslimiaid i gyfarch drwy lwyfannau ar-lein fel Whatsapp, Facebook, a Twitter a hyd yn oed drwy SMS ac ati .

Jumma Mubarak dau ddiffiniad

Gallwch wneud Jumma Mubarak dua mewn unrhyw ffordd benodol gan gynnwys ar ôl y weddi swyddogol ar Dydd Gwener 2018 yn y mosg. Mae rhai mosg yn y byd yn arbennig yn trefnu ar gyfer yr Jumma dau y maent yn gweddïo dros y ddynoliaeth gyfan ac yn benodol ar gyfer y Mwslimiaid.

pwysigrwydd Jumma Mubarak

pwysigrwydd Jumma Mubarak

Jumma Mubarak 2018: pwysigrwydd, dau, bendithion, ः ADES, a Quran https://jummamubarak.info

Cael gwybodaeth am Jumma Mubarak gan gynnwys pwysigrwydd Jummah, dau, Hdes, ac adnodau o Quran