જુમ્મા મુબારક એસએમએસ 2018 લખેલા ડાઉનલોડ મુક્ત

જુમ્મા મુબારક એસએમએસ 2018

we have a nice and most popular jumma mubarak sms for you send to your lovers and wish them friday jumma mubarak is a very important day for muslims every friday is likeeidfor muslims.friday is blessed day for us.we have a largest collection of jumma mubarak Sms i hope you like.

જુમ્મા મુબારક શ્રેષ્ઠ લખાણ 2018 મફત ડાઉનલોડ કરોwe also collect more sms,અવતરણ,messeges અને જુમ્મા મુબારક વિશે તમામ અમને interest.remember તમારા માટે અમારી સાઇટ્સની આભાર મુલાકાત રાખવા તમારા પ્રાર્થના આભાર “haapy શુક્રવારે જુમ્મા મુબારક”

2018 Jumma Mubarak Sms

 • 1: યુએસ સલામ.
  તે શુક્રવારે છે! ઘણી ઝીક્ર DO,
  કચુંબર એન્સેમ્બલ ઘણાં બધાં બનાવવા.
  પત્ર Kahf વાંચો,
  તમારા શ્રેષ્ઠ ડ્રેસ માં હોય અને સલામ કરો SOME1 કહે છે હું માત્ર યુ હતી.
 • 2: મે અલ્લાહ આપણને તેના પ્રિય લોકો જેમને તેઓ માફ કરો અને અમને ખરાબ કાર્યો કરવાથી રક્ષણ છે પાથ બતાવવા કે જેના પર તેમના દુખ ગૂંચ અમને કારણ બની શકે છે. જુમ્મા મુબારક.
  Start this glorious day with the name of Allah and a prayer that May Allah we are not strong enough to get passed in your exam please forgive our mistakes and show us the right path which may cause our satisfaction. જુમ્મા મુબારક.

જુમ્મા મુબારક એસએમએસ 2018 લખેલા ડાઉનલોડ મુક્ત

 • 3: PEOPLE MIGHT NOT APPRECIATE WHEN YOU DO SOMETHING FOR THEM,BUT ALLAH ALWAYS WILL IF YOUR
 • 4: The Most Blessed day of the week because this day is blessed with the special blessings of Allah. Stay blessed and offer Jumma Prayer. Happy Jumma prayer.
 • 5: I wish Happiness stay always with your home doorsteps and I wish you always stay happy I wish you always stay succeed. હેપી જુમ્મા મુબારક.

3:PEOPLE MIGHT NOT APPRECIATE WHEN YOU DO SOMETHING FOR THEM, BUT ALLAH ALWAYS WILL IF YOUR 4:The Most Blessed day of the week because this day is blessed with the special blessings of Allah. Stay blessed and offer Jummah Prayer. Happy Jummah prayer. 5:I wish Happiness stay always with your home doorsteps and I wish you always stay happy I wish you always stay succeed. હેપી જુમ્મા મુબારક.

 • 6: JUMMA MUBARAK MEANS ‘BLESSED FRIDAY’ AND FRIDAY IS CONSIDERED A BLESSED DAY FOR MUSLIMS. ON THIS DAY, MUSLIMS NOT ONLY HAVE A CONGREGATIONAL PRAYER, BUT THEY ALSO LISTEN TO A LECTURE AND MAKE SPECIAL PRAYERS TO GET THE MOST OUT OF ALLAH’S BLESSINGS
 • 7: GOOD FRIDAY MORNING ALL,
  MAKE IT HAPPEN TODAY,
  WE ALL HAVE CHOICES TO MAKE,
  MAKE THEM COUNT, NO MATTER HOW SMALL.

6:JUMMA MUBARAK MEANS ‘BLESSED FRIDAY’ AND FRIDAY IS CONSIDERED A BLESSED DAY FOR MUSLIMS. ON THIS DAY, MUSLIMS NOT ONLY HAVE A CONGREGATIONAL PRAYER, BUT THEY ALSO LISTEN TO A LECTURE AND MAKE SPECIAL PRAYERS TO GET THE MOST OUT OF ALLAH’S BLESSINGS 7:GOOD FRIDAY MORNING ALL, MAKE IT HAPPEN TODAY, WE ALL HAVE CHOICES TO MAKE, MAKE THEM COUNT, NO MATTER HOW SMALL.

 • 8: Stars can’t shine without darkness if you want to shine then go through darkness first Then you feel proud of yourself Happy Jumma Mubarak.
 • 9: શુક્રવારે, the holiest day of the week May all of you blessed with this day with beautiful deeds And Stay Blessed.

8:Stars can’t shine without darkness if you want to shine then go through darkness first Then you feel proud of yourself Happy Jumma Mubarak. 9:શુક્રવારે, the holiest day of the week May all of you blessed with this day with beautiful deeds And Stay Blessed.

જુમ્મા મુબારક એસએમએસ 2018 લખેલા ડાઉનલોડ મુક્ત,જુમ્મા મુબારક શ્રેષ્ઠ લખાણ 2018 મફત ડાઉનલોડ કરો,2018 જુમ્મા મુબારક એસએમએસ,જુમ્મા મુબારક એસએમએસ,jumma mubarak messeges,તાજેતરની જુમ્મા મુબારક એસએમએસ,શુક્રવારે એસએમએસ,sms friday.

જુમ્મા મુબારક શ્રેષ્ઠ લખાણ 2018 મફત ડાઉનલોડ કરો

 • 10: THE SHORTEST DISTANCE BETWEEN
  A PROBLEM AND IT’S SOLUTION IS
  THE DISTANCE BETWEEN YOUR KNEES
  AND THE FLOOR. THE ONE WHO KNEELS
  TO ALLAH (TA’ALA) કંઈપણ કરવા માટે ઊભા કરી શકે છે.

મોર SMS માટે જોવાનું ચાલુ રાખવા,messeges,અવતરણો, વગેરે……….

 

સારાંશ
જુમ્મા મુબારક એસએમએસ 2018 લખેલા ડાઉનલોડ મુક્ત
લેખ નામ
જુમ્મા મુબારક એસએમએસ 2018 લખેલા ડાઉનલોડ મુક્ત
વર્ણન
we have a nice and most popular jumma mubarak sms for you send to your lovers and wish them friday jumma mubarak is a very important day for muslims every friday is like "eid" for muslims.friday is blessed day for us.we have a largest collection of jumma mubarak Sms i hope you like.

પ્રતિશાદ આપો

%D આ જેમ બ્લોગર્સ: