Jumma Mubarak Pic 2018 Images With New Collection

Hello nhengo dzinodiwa
Alhamduillah mumwe jummah tenzi mazuva ose yasvika again.and tine zvakare nemi pamwe jumma Mubarak pic

Dear Allah. Ndinonamata kuti aninani anoverenga this post achava kunyaradzwa kwenyu,rufaro,runyararo,rudo,uye guidance.I varege kuziva matambudziko avo,asi iwe do.please chengeta kudzivirira isu.“Ameen”.
pano rakasvika zuva rizere makomborero uye zvakawanda sawab ndiyo mubayiro nokuda Allah.

zvimwe isu kuwana mamwe mubayiro nokuda Anonamata edu Allah wemasimba ose On ichi day.we rinokosha ndivo vateveri chitendero unorambidza mwoyo.

tiri Uma womuprofita kuti kumborasa tariro yeramangwana zvisinei mamiriro ezvinhu.

“Rasulallah S.A.W akati: “yakanakisisa wevhiki kuti zuva rinobuda pamusoro,izuva jum'ah.”

“usiku jum'ah “usiku pakati China neChishanu”Kwakaropafadzwa uye zuva jum'ah riri akaropafadzwa.

kuva muMuslim iri zvakawanda chete kuenda Masjid “Mwari”anoda kuteerera kwenyu kwete yako misangano.

Jumma Mubarak Pics

Jumma Mubarak Pic 2018 Images With New Collection

Alhamdolillah nhasi jum'ah

Timwise dua nokuda Muslim Uma All

2018 Jumma Mubarak Pics

Jum'aa Mubarak

mhuri yangu yose uye shamwari

Ndinovimba uchava mukuru

jum'aa Mubarak

Dai Allah kubvuma du'as enyu akakomborerwa zuva rino Ameen

Best Pic Jumma Mubarak

Dear Almight! anotitungamirira yakarurama!

Jumma Mubarak Pic Collection

Ya Allah ikandimutsa

ndisati kumbobvira muka

” Havazombokundikani tariro uye kuvimba nesimba dua,

Allah achapa zvose zvaunoda chero zvakanaka iwe”

Jummah Mubarak

guru vhiki InshaAllah.

Hd Jumma Mubarak Pic

Iva seruva

rinopa munhuwi rayo kunyange ruoko

rinopwanya nayo.

New Pic Jumma Mubarak

2018 Pics Jumma Mubarak

Nyengetera chinhu chinoshamisa Exchange, iwe handover zvinokunetsa kuna Allah uye “Mwari” handsover makomborero ake kwamuri woramba munamato Jumma Mubarak.

pfupiso
Jumma Mubarak Pic 2018 Images With New Collection
Article Name
Jumma Mubarak Pic 2018 Images With New Collection
tsananguro
"Rasulallah S.A.W has said: "the best day of the week that the sun rises on,is the day of jum'ah." "the night of jum'ah "the night between thursday and friday"is more blessed and the day of jum'ah is most blessed.

siya mhinduro

%D bloggers zvakadai: