Jumma Mubarak është termi që muslimanët përdor e gjithë bota për të përshëndetur pasuesit e tyre muslimanë në gjashtë ditët e javës quajtur “e premte”.

e premte (Jumma Mubarak) është një ditë e rëndësishme në fenë islame dhe ka urdhra të veçantë nga Allahu (zot). Ka dy arsye për këtë; Muslimanët luten në namazin e xhumasë apo lutje Jumma çdo javë dhe të dytë në bazë të historisë islame, Ka pasur shumë ngjarje të rëndësishme kanë qenë të ndodhur në këtë ditë.

Jumma MubarakahBlessed day Of Jumma

Sipas mësimit të profetit Muhamed (savs), Jumma është një ditë e bekuar. Për të festuar bekimet Juma, Muslimanët përshëndes në këtë ditë.

Vendet në Middles gjithashtu kanë festën e tyre javore të premten në vend të dielën në mënyrë që muslimanët mund të kryejnë namazin Jumma në xhami dhe të kalojnë kohën e tyre me familjen. Duke e quajtur atë një ditë gëzimi nuk do të jetë i gabuar.

Jumma Mubarak kuptimi

Kjo ditë ka rëndësinë e vet në fe dhe në historinë islame. Kështu që, ditur në lidhje me këtë ditë është e rëndësishme, kjo është arsyeja pse ne sjellim këtë artikull të detajuar për ju që do të ju ndihmojë për të kuptuar e vërtetë që do të thotë e Xhuma Mubarakut, bekimet e saj dhe atë që All-llahu dhe Profetin Muhamed (savs) ka thënë në lidhje me këtë ditë të rëndësishme.

Çfarë është Jumma?

Jumma është një fjalë arabe që do të thotë “e premte”. Ndërsa Jumma është një fjalë e gjuhës arabe, por muslimanët e gjithë bota përdor të njëjtin term për të premten, nuk ka rëndësi se cilën gjuhë ata janë në vijim.

Kjo është për shkak të paguesit e premte e cila është e Emrave “Jumma Prayer”. Kuptimi i saktë i të premten në gjuhën angleze është asambleja.

Çfarë është lutja Jummah?

Siç u përmend më lart, Jumma është një ditë e rëndësishme në Islam për shkak të ngjarjeve historike dhe namazit të veçantë. Kjo lutje të veçantë që quhet lutja Jummah.

Kjo lutje është ofruar çdo të premte në vend të lutjes 2 (lutja Zuhr) pasdite në xhami. The koha e lutjes Xhuma mund të jenë të ndryshme në çdo xhami e cila varet nga pjesa tjetër e orarit të xhamive, por ajo zakonisht ka ndodhur në kohën e lutjes Zuhur. Profeti Muhamed (savs) tha:

 "Dita më e mirë në sytë e Perëndisë është e premte, ditën e asamblesë "

Kur'ani gjithashtu inkurajojnë myslimanët për të vizituar xhamitë për namazin e xhumasë:

"O ju që keni besuar! Kur thirrja për namaz është shpallur të premten nguten me zell për të kujtuarit e Perëndisë dhe të lënë mënjanë të biznesit. Kjo është më mirë për ju, nëse jeni që e dini." (quran 62:9)

lutja Jumma është gjithashtu i veçantë për muslimanët sepse ndryshe nga namazet e tjera të ditës, nuk ka vetëm Azaan (Thirrje për namaz) dhe Salah por edhe Imamët e xhamive të ofruar hutben veçantë (fjalim) para namazit të Jummah

Xhum'a: Rëndësia e premte dhe Xhuma lutje

Falja e të premtes në Islam nuk mund të kompletohet pa këtë fjalim i cili është dorëzuar në gjuhën arabe vetëm.

Në shumë shumicave të vendeve myslimane, Imami i xhamive gjithashtu mban një fjalim në gjuhën e tyre në lidhje me Islamin.

Qëllimi i këtij fjalimi është të vetëdijshëm muslimanëve në lidhje me mësimin e madh të Profetit Muhamed (savs) dhe kujtoj tij sakrifikuar për Islamin.

Kjo traditë nuk është shumë e zakonshme në të gjitha vendet myslimane, por vende si Pakistani, Indi, Bangladesh, Egjipti dhe Arabia Saudite e ndjekin këtë.

Është e premte një ditë e shenjtë për myslimanët?

E premte është konsideruar një ditë e shenjtë për muslimanët për shkak të rëndësisë së tij dhe porosive të cilat janë dorëzuar nga ana e Profetit Muhamed (savs) for this day to tell its importance.

This day has not been just called blessed but also as Eid day (the day of celebration) by the Prophet Muhammad (savs). But that’s the not only reasons for calling Friday as holy.

There are many important events took place on this day due to which Muslims call the Jummah day (Jumu’ah)as a holy day. These events include the events like:

  • Allah created Adam on Friday and sent to his to the Earth. According to Islamic scholars, it is also the day of his death
  • According to the Islamic teaching, there has been an hour when all the prayers of the person has been accepted by Allah
  • Jumma has been called as the master day of the week in same way as Ramadan has been called master of all months
  • Islamic scholars claim that on each hour of this day, thousands of souls have been freed from the hellfire
  • According to Ibn Majah, this day has been called as the mother of the days where Tirmidhi says that people died on this day will be saved from the punishment of the grave
Çfarë do të thotë nga Xhuma Mubarak?
The work Mubarak is or Mabrouk is Arabic language world which means is blessed or congratulations. In the Muslim world, this word has been used to congratulate an event or day to other Muslims.

Përfitimet e ditës së xhuma

Kështu që, when you heard that a Muslim is saying Jumma Mubarak or Jumma Marouk to another follower, this means that he is greeting the blessings of this special day to each other. While both the Mubarak and Mabrouk are Arabic words but in non-Arabic Muslim countries,

Muslims prefer to use this word to greet the blessings of Friday to each other instead of using the word of their own local or national languages like Urdu, Hindi, anglisht, and Turkish etc.

Some people also prefer to use other related words to greet the blessings of Friday. These words include happy Jummah, happy Jumma, happy Jumma Mubarak 2018, Juma Kareem and Friday Mubarak etc.

Jumma Mubarak dy

There isn’t any dua for the Jumma Mubarak which has been found in Quran and Hadees. This means that you do not to limit yourself to a specific dua only but you can pray anything which fit your need.

If you Google the “Jumma Mubarak dua” you will found thousands of different Jumma Mubarak dua in different languages.

You can go with any of them which you like most instead of limiting yourself with one specific Jumma Mubarak dy, the Jumma Mubarak dy has been used by Muslims to greet through online platforms like Whatsapp, Facebook, and Twitter and even through SMS etc .

Jumma Mubarak dy përkufizim

Ju mund të bëni Jumma Mubarak dua në asnjë mënyrë të veçantë duke përfshirë edhe pas namazit zyrtare në e premte 2018 në xhami. Disa xhami në botë posaçërisht të organizuar për Jumma dy në të cilën ata luten për të gjithë njerëzimin dhe në mënyrë specifike për muslimanët.

Rëndësia e Xhuma Mubarakut

Rëndësia e Xhuma Mubarakut

Jumma Mubarak 2018: rëndësi, dy, bekimet, ः Adës, dhe Kurani https://jummamubarak.info

Merrni informacion në lidhje me Jumma Mubarak duke përfshirë rëndësinë e Jummah, dy, Hdes, dhe vargjet e Kuranit