Jumma Mubarak është termi që muslimanët përdor e gjithë bota për të përshëndetur pasuesit e tyre muslimanë në gjashtë ditët e javës quajtur “e premte”.

e premte (Jumma Mubarak) është një ditë e rëndësishme në fenë islame dhe ka urdhra të veçantë nga Allahu (zot). Ka dy arsye për këtë; Muslimanët luten në namazin e xhumasë apo lutje Jumma çdo javë dhe të dytë në bazë të historisë islame, Ka pasur shumë ngjarje të rëndësishme kanë qenë të ndodhur në këtë ditë.

Jumma Mubarakah – ditë e bekuar e Xhuma

Sipas mësimit të profetit Muhamed (savs), Jumma është një ditë e bekuar. Për të festuar bekimet Juma, Muslimanët përshëndes në këtë ditë.

Vendet në Middles gjithashtu kanë festën e tyre javore të premten në vend të dielën në mënyrë që muslimanët mund të kryejnë namazin Jumma në xhami dhe të kalojnë kohën e tyre me familjen. Duke e quajtur atë një ditë gëzimi nuk do të jetë i gabuar.

Jumma Mubarak kuptimi

Kjo ditë ka rëndësinë e vet në fe dhe në historinë islame. Kështu që, ditur në lidhje me këtë ditë është e rëndësishme, kjo është arsyeja pse ne sjellim këtë artikull të detajuar për ju që do të ju ndihmojë për të kuptuar e vërtetë që do të thotë e Xhuma Mubarakut, bekimet e saj dhe atë që All-llahu dhe Profetin Muhamed (savs) ka thënë në lidhje me këtë ditë të rëndësishme.

Çfarë është Jumma?

Jumma është një fjalë arabe që do të thotë “e premte”. Ndërsa Jumma është një fjalë e gjuhës arabe, por muslimanët e gjithë bota përdor të njëjtin term për të premten, nuk ka rëndësi se cilën gjuhë ata janë në vijim.

Kjo është për shkak të paguesit e premte e cila është e Emrave “Jumma Prayer”. Kuptimi i saktë i të premten në gjuhën angleze është asambleja.

Çfarë është lutja Jummah?

Siç u përmend më lart, Jumma është një ditë e rëndësishme në Islam për shkak të ngjarjeve historike dhe namazit të veçantë. Kjo lutje të veçantë që quhet lutja Jummah.

Kjo lutje është ofruar çdo të premte në vend të lutjes 2 (lutja Zuhr) pasdite në xhami. The koha e lutjes Xhuma mund të jenë të ndryshme në çdo xhami e cila varet nga pjesa tjetër e orarit të xhamive, por ajo zakonisht ka ndodhur në kohën e lutjes Zuhur. Profeti Muhamed (savs) tha:

 "Dita më e mirë në sytë e Perëndisë është e premte, ditën e asamblesë "

Kur'ani gjithashtu inkurajojnë myslimanët për të vizituar xhamitë për namazin e xhumasë:

"O ju që keni besuar! Kur thirrja për namaz është shpallur të premten nguten me zell për të kujtuarit e Perëndisë dhe të lënë mënjanë të biznesit. Kjo është më mirë për ju, nëse jeni që e dini." (quran 62:9)

lutja Jumma është gjithashtu i veçantë për muslimanët sepse ndryshe nga namazet e tjera të ditës, nuk ka vetëm Azaan (Thirrje për namaz) dhe Salah por edhe Imamët e xhamive të ofruar hutben veçantë (fjalim) para namazit të Jummah

Xhum'a: Rëndësia e premte dhe Xhuma lutje

Falja e të premtes në Islam nuk mund të kompletohet pa këtë fjalim i cili është dorëzuar në gjuhën arabe vetëm.

Në shumë shumicave të vendeve myslimane, Imami i xhamive gjithashtu mban një fjalim në gjuhën e tyre në lidhje me Islamin.

Qëllimi i këtij fjalimi është të vetëdijshëm muslimanëve në lidhje me mësimin e madh të Profetit Muhamed (savs) dhe kujtoj tij sakrifikuar për Islamin.

Kjo traditë nuk është shumë e zakonshme në të gjitha vendet myslimane, por vende si Pakistani, Indi, Bangladesh, Egjipti dhe Arabia Saudite e ndjekin këtë.

Është e premte një ditë e shenjtë për myslimanët?

E premte është konsideruar një ditë e shenjtë për muslimanët për shkak të rëndësisë së tij dhe porosive të cilat janë dorëzuar nga ana e Profetit Muhamed (savs) për këtë ditë për të treguar rëndësinë e saj.

Kjo ditë nuk është vetëm quajtur i bekuar, por edhe si dita e Bajramit (dita e festimit) nga Profeti Muhamed (savs). Por kjo është arsye e jo vetëm për të bërë thirrje të premten si të shenjtë.

Ka shumë ngjarje të rëndësishme ndodhën në këtë ditë për shkak të cilat muslimanët e quajnë ditë Jummah (Jumu'ah)si një ditë të shenjtë. Këto ngjarje përfshijnë ngjarjet si:

  • Allahu krijoi Adamin të premten dhe të dërgohet në tokë. Sipas dijetarëve islamikë, ajo është edhe dita e vdekjes së tij
  • Sipas mësimit islam, ka pasur një orë, kur të gjitha lutjet e personit është pranuar nga Allahu
  • Jumma ka qenë quajtur si dita mjeshtër të javës, në të njëjtën mënyrë si Ramadan është quajtur mjeshtër i të gjithë muajve
  • Dijetarët islamë thonë se në çdo orë të kësaj dite, mijëra shpirtrave janë liruar nga zjarr
  • Sipas Ibn Maxhe, kjo ditë është quajtur si nëna e ditëve ku Tirmidhiu thotë se njerëz vdiqën në këtë ditë do të jetë i shpëtuar nga dënimi i varrit
Çfarë do të thotë nga Xhuma Mubarak?
Puna Mubarak është ose Mabrouk është bota arabe gjuha që do të thotë është i bekuar apo urime. Në botën myslimane, kjo fjalë është përdorur për të uruar një ngjarje apo ditë për muslimanët e tjerë.

Përfitimet e ditës së xhuma

Kështu që, Kur keni dëgjuar se një musliman është duke thënë Jumma Mubarak ose Jumma Marouk në një tjetër pasues, kjo do të thotë se ai është përshëndetje bekimet e kësaj ditë të veçantë për njëri-tjetrin. Ndërsa dy Mubarak dhe Mabrouk janë fjalë arabe, por në vendet jo-arabe muslimane,

Myslimanët preferojnë të përdorin këtë fjalë për të përshëndetur bekimet e premte me njëri-tjetrin në vend të përdorimit fjalën e gjuhëve të tyre lokale apo kombëtare, si Urdu, Hindi, anglisht, dhe turke etj.

Disa njerëz gjithashtu preferojnë të përdorin fjalë të tjera të ngjashme për të përshëndetur bekimet e premte. Këto fjalë janë të lumtur Jummah, Jumma lumtur, i lumtur Jumma Mubarak 2018, Juma Kareem dhe të premten Mubarak etj.

Jumma Mubarak dy

Nuk ka ndonjë dua për Xhuma Mubarak i cili është gjetur në Kur'an dhe Hadees. Kjo do të thotë se ju nuk e bëni të kufizojnë veten për vetëm një Dua të veçantë, por ju mund të luteni çdo gjë që përshtaten nevojën tuaj.

Nëse Google "Jumma Mubarak dy" ju do të gjetur mijëra të ndryshme Dua Jumma Mubarak në gjuhë të ndryshme.

Ju mund të shkoni me ndonjë prej tyre që ju pëlqen më vend të kufizuar veten me një të veçantë Jumma Mubarak dy, the Jumma Mubarak dy është përdorur nga muslimanët që të përshëndes nëpërmjet platformave online si whatsapp, Facebook, dhe Twitter dhe madje edhe përmes SMS etj .

Jumma Mubarak dy përkufizim

Ju mund të bëni Jumma Mubarak dua në asnjë mënyrë të veçantë duke përfshirë edhe pas namazit zyrtare në e premte 2018 në xhami. Disa xhami në botë posaçërisht të organizuar për Jumma dy në të cilën ata luten për të gjithë njerëzimin dhe në mënyrë specifike për muslimanët.

Rëndësia e Xhuma Mubarakut

Rëndësia e Xhuma Mubarakut

Jumma Mubarak 2018: rëndësi, dy, bekimet, ः Adës, dhe Kurani https://jummamubarak.info

Merrni informacion në lidhje me Jumma Mubarak duke përfshirë rëndësinë e Jummah, dy, Hdes, dhe vargjet e Kuranit