ஜூம்மா முபாரக் எஸ்எம்எஸ் 2018 இலவச எழுதப்பட்ட பதிவிறக்கி

ஜூம்மா முபாரக் எஸ்எம்எஸ் 2018

we have a nice and most popular jumma mubarak sms for you send to your lovers and wish them friday jumma mubarak is a very important day for muslims every friday is likeeidfor muslims.friday is blessed day for us.we have a largest collection of jumma mubarak Sms i hope you like.

ஜூம்மா முபாரக் சிறந்த உரை 2018 இலவச பதிவிறக்கwe also collect more sms,மேற்கோள்,messeges and all about jumma mubarak keep visiting our sites thanks for your interest.remember us in your prayers thank youhaapy friday jumma mubarak

2018 Jumma Mubarak Sms

 • 1: AS SALAM.
  IT IS FRIDAY! DO MUCH ZIKR,
  MAKE LOTS OF SALAT NABIYY.
  READ SURAT KAHF,
  BE IN YOUR BEST DRESS AND SAY SALAM TO SOME1 AS I JUST DID TO U.
 • 2: May Allah show us the path of his beloved people whom he has forgiven and protect us from doing the bad deeds on which may cause us to tie in his torment. ஜூம்மா முபாரக்.
  அல்லாஹ் பெயர் மற்றும் ஒரு பிரார்த்தனை நாங்கள் உங்கள் தேர்வில் இல் இயற்றப்பட்ட போதுமான வலுவான எங்கள் தவறுகள் மன்னித்து எங்களுக்கு எங்கள் திருப்தி ஏற்படுத்தலாம் சரியான பாதையை காட்டுவேன் இல்லை மே அல்லாஹ் என்று இந்த மகத்தான நாள் தொடக்கம். ஜூம்மா முபாரக்.

ஜூம்மா முபாரக் எஸ்எம்எஸ் 2018 இலவச எழுதப்பட்ட பதிவிறக்கி

 • 3: நீங்கள் அவர்களுக்கு ஏதாவது மற்றவர்கள் மேற்கொள்ளும்போது பிடிச்சதா மாட்டார்கள்,ஆனால் அல்லாஹ் எப்போதும் வேண்டும் என்றால் உங்கள்
 • 4: வாரத்தின் மிக ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட நாள் இந்த நாள் அல்லாஹ் சிறப்பு ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் ஏனெனில். ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தங்க ஜூம்மா பிரார்த்தனை வழங்க. இனிய ஜூம்மா பிரார்த்தனை.
 • 5: நான் உங்கள் வீட்டில் வாசலுக்கே எப்போதும் மகிழ்ச்சி தங்க வாழ்த்திவிட்டு நீங்கள் எப்போதும் நான் நீங்கள் எப்போதும் வெற்றி இருக்க விரும்புகிறேன் சந்தோஷமாக இருக்க விரும்புகிறேன். இனிய ஜூம்மா முபாரக்.

3:நீங்கள் அவர்களுக்கு ஏதாவது மற்றவர்கள் மேற்கொள்ளும்போது பிடிச்சதா மாட்டார்கள், ஆனால் அல்லாஹ் எப்போதும் வேண்டும் என்றால் உங்கள் 4:வாரத்தின் மிக ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட நாள் இந்த நாள் அல்லாஹ் சிறப்பு ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் ஏனெனில். ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இருக்கவும் Jummah பிரார்த்தனை வழங்க. இனிய Jummah பிரார்த்தனை. 5:நான் உங்கள் வீட்டில் வாசலுக்கே எப்போதும் மகிழ்ச்சி தங்க வாழ்த்திவிட்டு நீங்கள் எப்போதும் நான் நீங்கள் எப்போதும் வெற்றி இருக்க விரும்புகிறேன் சந்தோஷமாக இருக்க விரும்புகிறேன். இனிய ஜூம்மா முபாரக்.

 • 6: ஜூம்மா முபாரக் மீன்ஸ் ஆசீர்வாதம் வெள்ளி 'மற்றும் வெள்ளி முஸ்லிம்களுக்கான ஆசீர்வதித்தார் நாள் கருதப்படுகிறது. இந்த நாளில், முஸ்லிம்கள் மட்டும் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை இல்லை, ஆனால் அவர்கள் ஒரு சொற்பொழிவைக் கேட்பதற்காக அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைகளில் அவுட் பெரும்பாலான பெற சிறப்பு ஜெபம் பண்ணுகிற
 • 7: நல்ல வெள்ளிக்கிழமை காலை அனைத்து,
  இன்று நடக்க,
  நாம் அனைத்து செய்ய தேர்வுகள் உள்ளன,
  அவர்கள் மூலம் எண்ணலாம், எவ்வளவு சிறிய.

6:ஜூம்மா முபாரக் மீன்ஸ் ஆசீர்வாதம் வெள்ளி 'மற்றும் வெள்ளி முஸ்லிம்களுக்கான ஆசீர்வதித்தார் நாள் கருதப்படுகிறது. இந்த நாளில், முஸ்லிம்கள் மட்டும் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை இல்லை, ஆனால் அவர்கள் ஒரு சொற்பொழிவைக் கேட்பதற்காக அல்லாஹ்வின் அருட்கொடைகளில் அவுட் பெரும்பாலான பெற சிறப்பு ஜெபம் பண்ணுகிற 7:நல்ல வெள்ளிக்கிழமை காலை அனைத்து, இன்று நடக்க, நாம் அனைத்து செய்ய தேர்வுகள் உள்ளன, அவர்கள் மூலம் எண்ணலாம், எவ்வளவு சிறிய.

 • 8: நீங்கள் முதல் அப்பொழுது நீ ஹேப்பி ஜூம்மா முபாரக் பெருமை உணர பின்னர் பிரகாசித்த இருள் செல்ல விரும்பினால் நட்சத்திரங்கள் இருள் இல்லாமல் பிரகாசித்த முடியாது.
 • 9: வெள்ளி, வாரத்தின் புனித நாள் நீங்கள் அனைவரும் அழகான செயல்களுக்காக மற்றும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இருக்க இந்த நாள் ஆசீர்வாதம் மே.

8:நீங்கள் முதல் அப்பொழுது நீ ஹேப்பி ஜூம்மா முபாரக் பெருமை உணர பின்னர் பிரகாசித்த இருள் செல்ல விரும்பினால் நட்சத்திரங்கள் இருள் இல்லாமல் பிரகாசித்த முடியாது. 9:வெள்ளி, வாரத்தின் புனித நாள் நீங்கள் அனைவரும் அழகான செயல்களுக்காக மற்றும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இருக்க இந்த நாள் ஆசீர்வாதம் மே.

ஜூம்மா முபாரக் எஸ்எம்எஸ் 2018 இலவச எழுதப்பட்ட பதிவிறக்கி,ஜூம்மா முபாரக் சிறந்த உரை 2018 இலவச பதிவிறக்க,2018 ஜூம்மா முபாரக்கின் எஸ்எம்எஸ்,ஜூம்மா முபாரக்கின் எஸ்எம்எஸ்,ஜூம்மா முபாரக்கின் messeges,சமீபத்திய ஜூம்மா முபாரக்கின் எஸ்எம்எஸ்,வெள்ளிக்கிழமை எஸ்எம்எஸ்,எஸ்எம்எஸ் வெள்ளிக்கிழமை.

ஜூம்மா முபாரக் சிறந்த உரை 2018 இலவச பதிவிறக்க

 • 10: இடையில் மீச்சிறு தூரத்தைச்
  ஒரு பிரச்சனை எவ்வளவு நுட்பங்கள் தீர்வு இஸ்
  உங்கள் முழங்கால் இடையிலான தொலைவு
  மற்றும் தரை. யார் மண்டியிடுகிறான் ஒரு
  அல்லாவுக்கு (Ta'ala) நிற்க முடியும் எதையும்.

மோர் எஸ்எம்எஸ் பார்த்து வைத்து,messeges,மேற்கோள்கள் போன்றவை……….

 

சுருக்கம்
ஜூம்மா முபாரக் எஸ்எம்எஸ் 2018 இலவச எழுதப்பட்ட பதிவிறக்கி
கட்டுரை பெயர்
ஜூம்மா முபாரக் எஸ்எம்எஸ் 2018 இலவச எழுதப்பட்ட பதிவிறக்கி
விளக்கம்
we have a nice and most popular jumma mubarak sms for you send to your lovers and wish them friday jumma mubarak is a very important day for muslims every friday is like "eid" for muslims.friday is blessed day for us.we have a largest collection of jumma mubarak Sms i hope you like.

ஒரு பதில் விட்டு

%ஈ இந்த பிளாக்கர்கள்: