జుమ్మా ముబారక్ టార్ట్ 2018 న్యూ కలెక్షన్ తో చిత్రాలు

ఓ ప్రియతమా సభ్యులు
మరో Alhamduillah jummah అన్ని రోజుల మాస్టర్ వచ్చిన again.and మేము మీకు మళ్ళీ కలిగి జుమ్మా ముబారక్ పిక్చర్

ప్రియమైన అల్లాహ్. నేను చదివే ఎవరైతే ఈ పోస్ట్ మీ సౌకర్యం కలదు ప్రార్ధిస్తున్నాను,ఆనందం,శాంతి,ప్రేమ,మరియు guidance.I వారి సమస్యల తెలియదు ఉండవచ్చు,కానీ మీరు మాకు రక్షించే ఉంచాలని do.please.“అమీన్”.
ఇక్కడ దీవెనలు మరియు మరింత sawab పూర్తి రోజు వచ్చి అల్లాహ్ పురస్కారం.

బహుశా మేము పొందుటకు దేవుడు అల్లాహ్ మా ప్రార్థనా ఈ విలువైన day.we న మరింత అవార్డు నిరాశ నిషేధించిందని ఒక మతం అనుసరిస్తారు.

మేము భవిష్యత్తు కోసం ఆశ కోల్పోలేదు ఒక ప్రవక్త యొక్క సమాజం పరిస్థితులలో ఉన్నా ఉన్నాయి.

“Rasulallah S.A.W చెప్పారు: “వారం యొక్క ఉత్తమ రోజు సూర్యుడు న లేచే,jum'ah రోజు.”

“jum'ah రాత్రి “గురువారం మరియు శుక్రవారం మధ్య రాత్రి”మరింత దీవించిన మరియు jum'ah రోజు దీవించిన ఉంది.

ఉండటం ఒక ముస్లిం మతం మరింత కేవలం మసీదు అన్నారు “దేవుడు”మీ దృష్టిని మీ హాజరైన కోరుకుంటున్నారు.

జుమ్మా ముబారక్ జగన్

జుమ్మా ముబారక్ టార్ట్ 2018 న్యూ కలెక్షన్ తో చిత్రాలు

Alhamdolillah నేటి jum'ah ఉంది

యొక్క అన్ని ముస్లిం మతం సమాజం కోసం దువా తయారు చేద్దాము

2018 జుమ్మా ముబారక్ జగన్

Jum'aa ముబారక్

నా కుటుంబం మరియు స్నేహితులు

నేను మీరు ఒక గొప్ప కలిగి ఆశిస్తున్నాము

jum'aa ముబారక్

అల్లాహ్ ఈ దీవించిన రోజు మీ du'as అంగీకరిస్తాయి అమీన్

ఉత్తమ టార్ట్ జుమ్మా ముబారక్

ప్రియమైన Almight! సరైన మార్గాన్ని మాకు దారి!

జుమ్మా ముబారక్ టార్ట్ కలెక్షన్

యా అల్లాహ్ నాకు మేల్కొలపడానికి

నేను మేల్కొలపడానికి ఎప్పుడూ ముందు

” దువా శక్తి ఆశ మరియు ట్రస్ట్ కోల్పోతారు ఎప్పుడూ,

అల్లాహ్ మీరు కాలం కావలసిన మీరు ప్రతిదీ లభిస్తుంది మీరు మంచి వార్తలు వంటి”

Jummah ముబారక్

ఒక గొప్ప వారాంతంలో మాట కలిగి.

HD జుమ్మా ముబారక్ టార్ట్

పుష్పం వంటి ఉండండి

కూడా చేతికి దాని సువాసన ఇస్తుంది

అది crushes.

న్యూ టార్ట్ జుమ్మా ముబారక్

2018 జగన్ జుమ్మా ముబారక్

ప్రే ఒక అద్భుతమైన మార్పిడి ఉంది, మీరు హ్యాండోవర్ అల్లాహ్ మీ ఆందోళనలతోపాటు మరియు “దేవుడు” మీరు కేవలం ప్రార్థన ఉంచడానికి తన దీవెనలు handsover జుమ్మా ముబారక్.

సారాంశం
జుమ్మా ముబారక్ టార్ట్ 2018 న్యూ కలెక్షన్ తో చిత్రాలు
వ్యాసం పేరు
జుమ్మా ముబారక్ టార్ట్ 2018 న్యూ కలెక్షన్ తో చిత్రాలు
వివరణ
"Rasulallah S.A.W has said: "the best day of the week that the sun rises on,is the day of jum'ah." "the night of jum'ah "the night between thursday and friday"is more blessed and the day of jum'ah is most blessed.

సమాధానం ఇవ్వూ

%d ఈ వంటి బ్లాగర్లు: